Bestel je voor meer dan 75€ ? Dan leveren we jouw bestelling gratis op je (thuis)adres

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebieden en wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de website www.filtreairbmc.com worden geplaatst. filtreairbmc.com behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling van toepassing op elke bestelling.

2. Producten en productbeschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Na ontvangst van uw bestelling controleren wij de beschikbaarheid van het (de) bestelde product (en). Bestellingen met alle producten op voorraad worden uiterlijk de werkdag volgend op de bestelling klaargemaakt. Als een artikel niet beschikbaar is, kan een vergelijkbaar artikel van vergelijkbare kwaliteit aan u worden aangeboden. Zie punt 6.2 voor levertijden. De foto's op de site zijn niet contractueel.

3. Het plaatsen van de bestelling

Elke aankooporder die door de consument met "dubbelklik" wordt ondertekend, vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen in twijfel kan worden getrokken binnen de limieten voorzien in deze algemene verkoopsvoorwaarden. De "dubbelklik" in verband met de authenticatie- en onweerleggingsprocedure en de bescherming van de integriteit van berichten vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft op dezelfde manier waarde tussen de partijen als een handgeschreven handtekening.

4. Prijs

filtreairbmc.com behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen; de toegepaste prijzen zijn de prijzen die op de site worden weergegeven op het moment van validatie van de bestelling. Bij deze prijzen moeten verzendkosten worden toegevoegd. De werkelijke verzendkosten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje tijdens de tweede fase van de ordervalidatie, nadat de klant zijn afleveradres heeft ingevoerd. BTW is van toepassing op alle verkopen. Douanerechten voor Zwitserland, DOM-TOM en andere landen buiten Europa Elke bestelling die op onze site wordt geplaatst en afgeleverd in Zwitserland, DOM-TOM en andere landen buiten Europa, kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn verantwoordelijkheid, deze laatste wordt beschouwd als de officiële importeur die verplicht is om alle wetten en voorschriften na te leven van het land waar de koopwaar wordt ontvangen.

5. Betaling

5.1 Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van filtreairbmc.com tot volledige betaling van de bestelling. Vanaf de ontvangst van de bestelling door de klant gaan de risico's van de geleverde goederen echter over op de klant.

5.2 Wanbetaling

filtreairbmc.com behoudt zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een consument die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil wordt beslecht .

6. levering

6.1 Modaliteiten / algemeenheden

We leveren onze producten alleen naar de landen die worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst "land" in de leveringsdetails. De producten worden geleverd op het afleveradres dat u ons tijdens het bestelproces heeft opgegeven.

6.2 Levertijden

Elke bestelling die op voorraad is, wordt uiterlijk de werkdag na validatie van de bestelling verzonden. Als sommige items niet beschikbaar zijn, zal filtreairbmc.com wachten tot de bestelling compleet is om deze te verzenden. In het uitzonderlijke geval dat filtreairbmc.com uw volledige bestelling niet binnen 15 dagen kan leveren, wordt de bestelling gedeeltelijk bij u afgeleverd en worden de niet-geleverde artikelen terugbetaald via overschrijving. Indien geen artikel binnen 15 dagen leverbaar is, wordt de bestelling geannuleerd en wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort via overschrijving. Als uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u ons toch vragen om uw bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Transport en ontvangst

Het bestelde product wordt geleverd door het postcircuit of door een onafhankelijke vervoerder, afhankelijk van de aard van het bestelde product en op exclusief initiatief van filtreairbmc.com, op het adres dat op het bestelformulier staat vermeld. Van pakket tot levering, u moet de conformiteit van de geleverde goederen controleren op het moment van levering en voordat u de afleveringsbon van de vervoerder ondertekent. U moet op de afleveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van uw handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering (beschadigd product) aangeven. Deze verificatie wordt geacht te zijn verricht zodra de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de afleverbon heeft ondertekend. U moet ook eventuele anomalieën per aangetekende post melden en uw reserveringen uiterlijk 48 werkuren na ontvangst van het artikel / de artikelen bevestigen aan de vervoerder en een kopie van deze brief sturen naar: TIGEAM srl Rue taienne 10/3 6250 presles Belgie Als de producten naar ons moeten worden geretourneerd, moeten ze het onderwerp zijn van een retouraanvraag bij onze klantenservice. De retourvoorwaarden staan ​​beschreven in artikel 9.

7. Verantwoordelijkheden

filtreairbmc.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het gesloten contract als gevolg van het optreden van overmacht en in het bijzonder in het geval van een totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoerders en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden. filtreairbmc.com is een online verkoopsite gericht op particulieren. Als artikelen zouden worden gekocht voor professionele behoeften, is filtreairbmc.com niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade als gevolg van het huidige, bedrijfsverlies, winstderving, schade of kosten die zouden kunnen optreden. De keuze en aankoop van een product of dienst is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder vanwege incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of twijfel over de verantwoordelijkheid van filtreairbmc.com, behalve in het geval van een bewezen verborgen defect. , non-conformiteit, gebrek of uitoefening van het herroepingsrecht bedoeld in artikel 9.3. In het geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heb je maximaal zeven dagen (vanaf de datum van vertrek uit onze magazijnen) om je te melden. Na deze deadline zullen we geen enkele claim meer accepteren.

8. Verwerking van pakketten die niet door de dienstverlener zijn geleverd

Dit zijn de pakketten die om de volgende redenen niet bij de uiteindelijke ontvanger zijn afgeleverd: NPAI, niet opgeëist, geweigerd, transportschade, plundering, enz.

8.1 - Retourzendingen onder de NPAI-reden

Dit zijn pakketten die worden geretourneerd door de serviceprovider die verantwoordelijk is voor de levering onder de vermelding: "Woont niet op het aangegeven adres". Verwerking van een NPAI-retour: Na ontvangst en acceptatie van uw pakket door onze diensten, zullen we u, afhankelijk van de aard van het product, beschikbare voorraden en volgens uw wensen, aanbieden om het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden.

8.2. Keer terug voor herhaalde afwezigheid

In geval van niet-levering van de goederen door de herhaalde afwezigheid van de ontvangende klant en in geval van slechte communicatie van het adres (fout of onvolledig), en na ontvangst en aanvaarding van uw pakket door onze diensten, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraden en volgens uw wensen, bieden wij u aan om het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden. De kosten van herverzending zijn voor rekening van de ontvanger.

8.3 - Retourzendingen onder de reden "geweigerd"

U weigerde het pakket omdat het duidelijke tekenen van openen en / of schokken vertoonde. Als het pakket beschadigd, gescheurd, geopend is ... moet u het pakket absoluut weigeren en contact opnemen met onze diensten om ons te informeren. Als de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het bezorgen van uw pakket het postkantoor is, moet u met name op het moment van weigering een verklaring van vernieling aanvragen. Na ontvangst en acceptatie van uw pakket door onze diensten, zullen wij u, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraden en volgens uw wensen, aanbieden om het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden of een ruilproduct met gelijkwaardige eigenschappen. In het geval van ENIGE SCHADE, moet u specifieke reserveringen maken op de afleverbon. De vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" is geen gekwalificeerde reservering en heeft GEEN WETTELIJKE WAARDE. Het is daarom essentieel dat u de staat van de verpakking en / of uw product nauwkeurig beschrijft. (Voorbeeld: geluiden van breuk, geopende verpakking, beschadigde verpakking, gescheurd, naar binnen geduwd… in de rechter benedenhoek, product bekrast, ingedrukt ,, aan de linkerkant…). U moet deze reserveringen ook per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen uiterlijk 48 werkuren na ontvangst van het artikel / de artikelen, en een kopie van deze brief sturen naar:

TIGEAM srl

Rue taienne 10/3

6250 presles Belgie

door de referenties op de leveringsbon te herinneren.

Let op: Het controleren van de staat van uw product wordt als voltooid beschouwd zodra de afleverbon is ondertekend. IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE BOVENSTAANDE INDICATIES, WORDT GEEN CLAIM GEACCEPTEERD. Als uw product echt beschadigd is, moet u het pakket absoluut weigeren en een voorbehoud op de leveringsbon noteren (pakket geweigerd omdat het tijdens de levering open of beschadigd is, typ de schade nauwkeurig). U moet deze reserveringen ook per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen uiterlijk 48 werkuren na ontvangst van het artikel / de artikelen, en een kopie van deze brief sturen naar: TIGEAM srl Rue taienne 10/3 6250 presles Belgie

En dit door de referenties op de afleverbon te onthouden. Let op: Het controleren van de staat van uw product wordt als voltooid beschouwd zodra de afleverbon is ondertekend. IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE BOVENSTAANDE INDICATIES, WORDT GEEN CLAIM GEACCEPTEERD. (Artikel L.133-3 van het Wetboek van Koophandel). Na ontvangst en acceptatie van uw pakket door onze diensten, zullen wij u, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraden en volgens uw wensen, aanbieden om het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden of een ruilproduct met gelijkwaardige eigenschappen. Pakketten niet afgeleverd vanwege toepassing van het herroepingsrecht bij ontvangst (pakket geweigerd door de ontvanger) of levering niet uitgevoerd omdat de naam van de ontvanger niet bestaat op het aangegeven adres vallen onder hoofdstuk 9.3 hieronder met betrekking tot om te retourneren voor herroeping.

8.4 - Retourneert onder het motief "spoliation"

Dit zijn pakketten die door spoliation niet bij de klant zijn afgeleverd: open verpakking, sporen van schokken, etc. Verwerking van een retourzending onder het motief "spoliation": na ontvangst en acceptatie van uw pakket door onze diensten, zullen we u, afhankelijk van de aard van het product, beschikbare voorraden en volgens uw wensen, aanbieden om het oorspronkelijk bestelde product opnieuw te verzenden of een uitwisselingsproduct met gelijkwaardige eigenschappen.

9. terugkeer

9.1.- Retourprocedure en algemene voorwaarden

Met het oog op identificatie en dus een optimale verwerking van retourzendingen, moet elk product dat moet worden geretourneerd het onderwerp zijn van een retouraanvraag naar onze diensten, op straffe van weigering. De tijd die u krijgt om contact op te nemen met uw klantenservice, is afhankelijk van de reden van retournering; zie punten 9-2 en volgende van de AV. Het retouraanvraag moet worden ingediend bij onze klantenservice, die je een retourovereenkomstnummer zal geven dat je op je pakket kunt vermelden. Na ontvangst van de overeenkomst heeft u 7 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Na deze periode wordt uw retourzending geweigerd. We raden je aan om de retourzending te doen door middel van tracking. Anders, als het door u verzonden pakket dat naar onze diensten terugkeert, ons niet bereikt, zou u geen onderzoek kunnen starten bij de postdiensten om hen te vragen het te lokaliseren. Houd er rekening mee dat elk pakket dat niet door ons wordt verzonden, niet onder onze verantwoordelijkheid valt. Om uw verzoek correct te kunnen verwerken, dient u ons uw bestelnummer en uw volledige contactgegevens te herinneren. Let op: Bij ontvangst zullen onze diensten de conformiteit van het geretourneerde product en de reden van retour controleren. Als het geretourneerde product niet voldoet, wordt het door onze diensten geweigerd en op uw kosten aan u geretourneerd. Als u om de verkeerde reden wordt geretourneerd, kan uw product worden geweigerd en daarom op uw kosten aan u worden geretourneerd. Vooral het terugkeerpatroon kan worden heringedeeld. Vanaf dan word je per e-mail geïnformeerd en is de afhandeling van je retourzending dus afhankelijk van de nieuwe reden.

9.2 - Retourneert voor referentiefout

Je hebt zeven dagen om ons te laten weten dat het ontvangen product niet het bestelde product is: referentiefout, probleem met maat, kleur, kenmerken, totaal ander product ... zodat onze klantenservice je een overeenkomstnummer kan toekennen terug. Het product moet in goede staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Zendingen onder rembours worden systematisch geweigerd. Na het indienen van het retouraanvraag per e-mail, wordt het product geretourneerd naar het volgende adres: TIGEAM srl Rue taienne 10/3 6250 presles Belgie Om uw verzoek correct te kunnen verwerken, dient u ons uw bestelnummer en uw volledige contactgegevens te herinneren. Verwerking van uw retourzending voor een referentiefout: Na ontvangst en acceptatie van uw pakket door onze diensten, zullen wij u, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraden en volgens uw wensen, aanbieden om het oorspronkelijk bestelde product of een product van uitwisseling met gelijkwaardige kenmerken. Als het artikel niet op voorraad is, wordt het artikel binnen 14 dagen na de datum van terugkeer naar ons etablissement terugbetaald. Retourkosten via normale Colissimo-verzending worden aan de klant vergoed. Eventuele toeslagen voor expresse retourzendingen zoals levering D + 1 vóór 10.00 uur of D + 1 vóór 13.00 uur zijn voor rekening van de klant.


9.3- Retourzendingen voor gebruik van het herroepingsrecht

9.3.1. Beginsel

De klant heeft een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop hij, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel, de laatste deellevering of het laatste stuk, zonder opgave van redenen, of het betalen van boetes. De retourkosten blijven echter voor rekening van de klant. In het geval van een gedeeltelijke retourzending van de bestelling, zullen we de klant de "uitgaande" verzendkosten vergoeden in verhouding tot het bedrag van de verzendkosten die aan het betreffende artikel kunnen worden toegeschreven. Het transport van geretourneerde producten is de verantwoordelijkheid van de klant: eventuele schade aan de producten bij deze gelegenheid zal de uitoefening van het herroepingsrecht frustreren. Evenzo, als het pakket niet wordt gevolgd en geen bewijs van levering is, kan er geen verhaal worden gedaan als het retourpakket ons bedrijf niet bereikt. Bovendien, als er geen aanvullende verzekering bij de vervoerder is afgesloten, vergoedt de vervoerder alleen tot de wettelijke schaal.

9.3.2. Uitsluiting

Conform de wettelijke bepalingen kan het herroepingsrecht onder meer niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten: 1 ° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door het bedrijf; 2 ° de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de vennootschap geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; 3 ° de levering van goederen volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd; 4 ° de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen; 5 ° de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering door de consument is verbroken; 6 ° de levering van goederen die na levering en door hun aard onscheidbaar vermengd zijn met andere artikelen; 7 ° de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

9.3.3. Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht De klant moet zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring in de vorm van een eenvoudige brief, aangetekend met ontvangstbevestiging of een e-mail op het adres volgende: info@filtreairbmc.com De post moet worden gericht aan het volgende adres: TIGEAM srl - Rue Taïenne, 10/3 - B-6250 PRESLES (België). De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht rust op de consument.

9.3.4. Retourneren van producten In geval van herroeping moet de klant de producten zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping retourneren. Hij zal het Bedrijf informeren over de retourzending en kan, afhankelijk van de producten, worden geïnformeerd over de aanbevolen transportwijze en het retouradres. Hij moet het bewijs van verzending van de producten kunnen overleggen. De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele staat en compleet, in hun originele verpakking, vergezeld van alle accessoires en alle instructies die een nieuwe marketing mogelijk maken. De retourzending moet vergezeld gaan van een duplicaat van de factuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. filtreairbmc.com accepteert in geen geval, onder andere, gebruikte onderdelen: • Het onderdeel moet passen bij het gekochte onderdeel; • Het onderdeel moet compleet zijn; • Alle productaccessoires moeten in de verpakking zitten; • Het verzonden onderdeel heeft niet teveel corrosie merktekens; • Het onderdeel is niet gescheurd of bewerkt. Deze lijst is niet uitputtend en elk geval wordt afzonderlijk bestudeerd. In een dergelijke situatie wordt het product op eigen kosten teruggestuurd naar de klant. De producten kunnen mogelijk onderhevig zijn aan een korting. De klant kan aansprakelijk worden gesteld in geval van waardevermindering van het goed als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit goed vast te stellen.

9.3.5. Restitutie in het kader van een herroeping

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn, vergoeden wij de klant de ontvangen betalingen, d.w.z. de prijs van het (de) gekochte product (en) en de bezorgkosten, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit de feit dat de klant, indien van toepassing, een andere bezorgmethode heeft gekozen dan de goedkoopste bezorgmethode die door de verkoper wordt aangeboden bij het bestellen. Retourkosten blijven voor rekening van de klant. De omruiling (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een vergelijkbaar onderdeel) of de terugbetaling vindt plaats binnen veertien dagen na ontvangst door ons bedrijf van de beslissing tot intrekking. filtreairbmc.com behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot ontvangst van het geretourneerde onderdeel of tot ontvangst van het bewijs van verzending van dat onderdeel, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is. filtreairbmc.com zal doorgaan met de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de klant voor de oorspronkelijke transactie, behalve zijn uitdrukkelijke toestemming voor een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de laatste. 

10. Juridische informatie
De websitefiltreairbmc.com wordt beheerd door Tigeam srl, een naamloze vennootschap ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0657.951.097 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue taïenne 10/3, 6250 Presles, België. De onderneming is voor BTW geregistreerd in België onder nummer BE0657951097 en in Frankrijk onder nummer FR13523183242. Tel: +32 71 49 32 19, email: info@filtreairbmc.com.

11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen filtreairbmc.com en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, voor zover, indien de klant een contract heeft gesloten met ons bedrijf als consument, deze keuze van de het toepasselijke recht ontneemt hem niet de bescherming die wordt gegarandeerd door de dwingende bepalingen van het recht van de EU-lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. In het geval van een geschil zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd, zijn bevoegd.

12. Garanties - Dienst na verkoop

De aangekochte producten vallen onder de garantie die vermeld staat op de productfiche van de op de site gepresenteerde producten; de informatie over deze garantie en de precieze voorwaarden ervan worden bij het artikel geleverd. Om de te volgen stappen te kennen met betrekking tot de after-sales service voor elk probleem of defect aan een product, kunt u per e-mail contact opnemen. Om van de productgarantie te kunnen profiteren, is het noodzakelijk om het aankoopbewijs van het product te bewaren en het BMC fabrieksgarantie certificaat. De contractuele garanties hebben geen betrekking op: - abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. In dit verband verzoeken wij u de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. In dit verband nodigen wij u uit om de gebruiksaanwijzing die bij de producten wordt geleverd zorgvuldig te lezen, - storingen of breuken die verband houden met een keuze van materiaal van mindere kwaliteit dan de op de site aanbevolen kwaliteit - gebreken en hun gevolgen als gevolg van montage buiten een motor- / autogarage. - gebreken en hun gevolgen die verband houden met het gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product is bedoeld - fouten en hun gevolgen in verband met een externe oorzaak. U profiteert echter in elk geval van de bepalingen van de wettelijke garantie, in het bijzonder die met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken. De verzendkosten die u maakt om uw product naar ons op te sturen, zijn uw verantwoordelijkheid.

LOGO CB LOGO BANCONTACT LOGO VISA LOGO MASTERCARD LOGO MAESTRO LOGO AMEX LOGO IDEAL LOGO G_PAY LOGO A_PAY
Website ontwikkeld door www.wimakeit.be